Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ                     ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
   Εκφράζουν:
τόπο, χρόνο, αιτία, όργανο, τρόπο, ποσό, αναφορά, σκοπό, εναντίωση κλπ.

    Εκφέρονται με:
¥     Απλά επιρρήματα
¥     Εμπρόθετους
¥     Πλάγιες πτώσεις ονομάτων
¥     Επιρρηματικές μετοχές
¥     Τελικό απαρέμφατο
¥     Δευτερεύουσες προτάσεις

Πλάγιες πτώσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί
                   ®  ΓΕΝΙΚΗ    ® ΔΟΤΙΚΗ    ®   ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ

Κατηγορήθη προδοσίας καὶ κατεδικάσθη.    (αιτία)
ἐφυλάττοντο ἱκανοῖς φύλαξι νυκτός τε καί ἡμέρας    [χρόνο]
Ἀθηναῖοι Ἀλκιβιάδην ἐδίωξαν ἀσεβείας     [αιτία  ]


Οἱ κυνηγοὶ τόξοις καὶ ἀκοντίοις ἐφόνευον τὰ θηράματα. (όργανο)

Χειμῶνι ἀνεχώρησαν πρὸς ἐμπορείαν. (χρόνος)

Οἱ Κορίνθιοι ὑπερεῖχον τὸν πλοῦτον καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν γενναιότητα.
(αναφορά)


ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
η πρόθεση είναι άκλιτη λέξη που συνήθως μπαίνει μπροστά από κλιτές λέξεις για να δηλώσουν μαζί με αυτές επιρρηματικές σχέσεις.
·        πρόθεση μαζί με ουσιαστικό αποτελούν έναν προσδιορισμό που ονομάζεται εμπρόθετος προσδιορισμός και ισοδυναμεί με επίρρημα.
π.χ. ἐπί γῆς, σύν θεοῖς, πρός τόν λόφον κ.ἄ.
·        δηλώνουν κυρίως:στάση σε τόπο, κίνηση από τόπο, κίνηση προς τόπο, χρόνο, προέλευση, ύλη, όργανο ή μέσο, αιτία, σκοπό, αναφορά, συνοδεία, εναντίωση, υπεράσπιση, συμφωνία.

       Έν Θερμοπύλαις οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμησαν γενναίως. (τόπος)
       Ὁ Λυσίας ἔγραψεν τὸν λόγον ὑπὲρ τοῦ κατηγορουμένου. (υπεράσπιση)
       Αἱ νῆες ἔπλευσαν πρὸς τὴν Σαλαμῖνα. (κίνηση σε τόπο)

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
       Ένθάδε ἦν ἡ οἰκία τοῦ Περικλέους. (τόπος)
       Ἐπιμελῶς παρεσκευάζοντο διὰ τὰ Παναθήναια. (τρόπος)
       Χθὲς συνήντησα τὸν Λυσίαν. (χρόνος)
        
επιρρηματικές μετοχές
·        μετοχές που δηλώνουν αιτία (αιτιολογική), χρόνο (χρονική), σκοπό (τελική), εναντίωση (εναντιωματική),υπόθεση (υποθετική), τρόπο (τροπική).
                         π.χ. Ἐλθών εἶπε
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου